top of page
van DUN

WELKOM op de
WEBSITE
Afstammelingen  van  DUN.

104167371_553788308619654_1763976596138746515_n.jpg

De best manier om deze uitvoerige website met zoekfunctie

te bezoeken en een duidelijk overzicht te krijgen is op computer

Nadat in 1996, na een oproep door Fonny van Dun, de familievereniging Afstammelingen van Dun werd opgericht, creëerde hij in 2016 deze website ter aanvulling van de informatie over de familiegeschiedenis, zoals die verscheen in zijn “Het eerste Dunboek” (2001).

Aan de oorsprong van zijn initiatief lag het genealogisch opzoekingswerk dat Ton van Dun (Ulvenhout, Nederland) gedurende tientallen jaren verrichtte en dat later zou uitmonden in de publicatie van de twee grote stamboomboeken van de familie VAN DUN (zie Publicaties).

Op basis van de door Ton genoteerde gegevens en op zijn aanwijzen ging Fonny op verder historisch onderzoek. Samen met zijn partner Elvire Claes bezocht en onderzocht hij hiervoor stedelijke- en rijksarchieven in België, Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk.

 

Aangezien Fonny niet akkoord kon gaan met de algemeen (vooral door Germanisten) aanvaarde stelling dat de naam “Dun” afstamde van  “duin” trachtte hij vanaf het begin van zijn opzoekingen de herkomst en de werkelijke betekenis van de familienaam te achterhalen (zie o.m. onder NAAM: Oudste Vermelding). Uiteindelijk kon hij de tegenovergestelde taalevolutie aantonen.

Overname en publicatie van teksten, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook, is UITSLUITEND toegestaan na zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits bronvermelding.

bottom of page